8 kvaliteediomadust

KLA uuringu peaeesmärk on määrata koguduse kvaliteediomadused – 8 näitajat, mida võib lugeda eluterve koguduse tunnusteks. Miks just need omadused? Tulemus põhineb Koguduse Loomuliku Arengu Instituudi uurimustel, kus küsitleti umbes 1000 väga erinevat kogudust viiest maailmajaost ja 32 riigist. Uuriti väga paljusid omadusi ning püüti leida ühiseid jooni kogudustel mis…

Loe edasi

KLA uuring

KLA uuring on tööriist kogudusele, kes tahab hinnata oma olukorda ning saada ideid koguduse loomulikuks arenguks. Enamus koguduse juhtidest ja töötegijaist arvab end intuitiivseltki taipama, mis on koguduse tugevad ja nõrgad küljed, kuid mõnikord meie intuitsioon petab ning me muutume teatud asjade suhtes “pimedaks”. KLA uuring kaasab suurema hulga inimesi,…

Loe edasi