Iseenesest

Kas kogudus võib kasvada iseenesest? See sõltub sellest, mida me mõtleme sõnaga „iseenesest“. Kõik, millel on elu sees, kasvab iseenesest. Jumal on pannud kõigesse elavasse midagi sellist, mida eluta loodusel ei ole – see on võime kasvada ja iseennast paljundada. Kas selline omadus võiks olla ka kogudusel?

Ja Jeesus ütles: „Nõnda on Jumala riik: nagu inimene viskab seemne maa peale  ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval, ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees.  Aga niipea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes.“  Mk 4:26-29

Jeesuse sõnade kohaselt peaks selline omadus olema ka kogudusel. On asju, mida meie saame teha – eelkõige külvamine ja lõikamine – ja on asju, mis juhtuvad iseenesest, sest Jumal on selle niimoodi käima pannud.

Koguduse loomulik areng räägib „6 biootilisest põhimõttest“, mis iseloomustavad seda „iseenesest kasvu“, mida me looduses näha võime ja mis peaks ka koguduses rakenduma. Igal põhimõttel on sügavad seosed ja praktilised rakendused koguduse elus.

  1. Vastastikune sõltuvus – ühel põhjusel on palju tagajärgi.
  2. Paljunemine – miski ei kasva üksnes kasvamise pärast ega lõpmatult suureks.
  3. Energia muundamine – väike asi võib tüürida suurt.
  4. Korduvkasutus – midagi ei pea raisku minema.
  5. Sümbioos – win-win ehk kuldne reegel.
  6. Funktsionaalsus – iga asi on viljakandmise teenistuses.

Need kuus printsiipi ei konkureeri omavahel, nad on erinevad vastused samasorti küsimustele: „Kuidas luua tingimusi, et vabaneks see potentsiaal, mille Jumal on oma kogudusse pannud?“

Hea koht KLA-ga alustamiseks oma koguduses on teha KLA uuring.

Comments are closed.