8 kvaliteediomadust

KLA uuringu peaeesmärk on määrata koguduse kvaliteediomadused – 8 näitajat, mida võib lugeda eluterve koguduse tunnusteks. Miks just need omadused? Tulemus põhineb Koguduse Loomuliku Arengu Instituudi uurimustel, kus küsitleti umbes 1000 väga erinevat kogudust viiest maailmajaost ja 32 riigist. Uuriti väga paljusid omadusi ning püüti leida ühiseid jooni kogudustel mis kasvavad ja kogudustel mis ei kasva – sõltumata nende suurusest, vaimulikust stiilist, majanduslikust tasemest või muudest asjaoludest.

Uurimistulemustest hakkasid selginema mustrid ja ilmnes huvitav statistiline seaduspärasus – kogudused, kelle kõikide kvaliteediomaduste indeks oli teatud väärtusest – väärtusest 65 – suurem, olid kasvavad kogudused. Sellel reeglil ei olnud uuritud 1000 koguduse seas ainsatki erandit.

Vaadates neid kvaliteediomadusi võime mõelda – siin ei ole midagi uut, see ei ole mingi raketiteadus, mida me varem ei oleks teadnud. Ei olegi. Ja eriti suur üllatus ei tohiks olla, et kõrgete kvaliteedinäitajatega kogudusel on kasvupotentsiaali. Olulised on siin rõhuasetused. Esimene: KLA ei küsi, mida teha, et kogudus kasvaks, vaid: Millised on koguduse kvaliteedinäitajad ja kuidas neid parandada – sest kui kvaliteet saavutab teatud ühtlase taseme, siis kasv järgneb – iseenesest. Sest hea (kvaliteetne) puu kannab head vilja. Teine: Oluline on kõikide kvaliteediomaduste kõrge tase.

Kvaliteediomadused, mida KLA uuring mõõdab, on järgmised:

  1. Volitav juhtkond
  2. Andidepõhine teenimine
  3. Innukas vaimsus
  4. Tulemuslikud tööharud
  5. Inspireeriv jumalateenistus
  6. Mitmekülgsed väikegrupid
  7. Vajadustele suunatud evangelism
  8. Armastavad suhted

Comments are closed.